academic staff cover

Visokošolski sektor v Evropi so v preteklih letih zaznamovale globoke spremembe. Število študentov je naraščalo. Medtem so se programi izobraževanja in institucije diverzificirali, v mnogih nacionalnih sistemih pa so se vrstile strukturne spremembe, ki so zadevale v sisteme financiranja in ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Vzporedno s tem se je z novimi izzivi soočalo tudi akademsko osebje. Visokošolski učitelji so odgovorni za poučevanje naraščajočega števila študentov, obenem pa izvajajo tudi raziskovalne dejavnosti in se odzivajo na potrebe družbe. Njihova delovna mesta zaznamuje tekmovalnost, ki jo spremlja zmanjšana varnost zaposlitve.

Poročilo Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 (.pdf, en) izrisuje sliko položaja akademskega osebja na ozadju spreminjajočega se evropskega visokošolskega prostora, natančneje evropskega prostora terciarnega izobraževanja. Poročilo se osredotoča na izobrazbene pogoje za opravljanje akademske dejavnosti, značilnosti procesov izbire pri zaposlovanju, značilnosti zaposlitve akademikov in njihovih  delovnih pogojev, učinkov zunanjega ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti ter na obstoječe nacionalne strategije za internacionalizacijo visokega šolstva.

V prilogi k poročilu so zbrani tudi nacionalni diagrami, v katerih so ponazorjene najpomembnejše značilnosti akademskega osebja v vključenih državah. Poročilo je pripravilo omrežje Eurydice, ki je prek nacionalnih enot zbralo kvalitativne podatke o 35 sistemih visokošolskega izobraževanja. Podatki so bili osredotočeni na akademsko osebje, ki na visokošolskih institucijah poučuje in/ali raziskuje, ne vključujejo pa administrativnega in tehničnega osebja. Kvalitativne podatke v poročilu dopolnjujejo statistični podatki Eurostata in Evropskega registra terciarnega izobraževanja (ETER) ter informacije, ki so jih prek vprašalnikov posebej za to poročilo  zbrali sindikati, ki združujejo akademsko osebje, ter evropske agencije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu.

 

Več>>
Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 -Highlights
Posodabljanje visokega solstva v Evropi: Akademsko osebje 2017 – poudarki

(Skupno 38 obiskov, 1 današnjih obiskov)