Na enoti Eurydice Slovenija smo pripravili nacionalne poudarke poročila Eurydice o učiteljih v Evropi.

Učitelji imajo zelo pomembno, če ne najpomembnejšo vlogo v učnem procesu, ki bi moral biti plodna izkušnja za vse učence. To se je pokazalo še toliko bolj v času pandemije in hitrega prehoda na šolanje na daljavo. Po eni strani se vloga učiteljev spreminja, saj se je treba ustrezno odzivati na vedno nove zahteve in pričakovanja ter seveda sprejemati povezane odgovornosti, po drugi strani pa se že nekaj let poglablja kriza učiteljskega poklica. Nacionalni in evropski oblikovalci politik iščejo rešitve, s katerimi želijo ublažiti učinke pomanjkanja učiteljev in ohranjati visoke standarde kakovosti poučevanja.

V poročilu Eurydice so obravnavani učitelji v nižje sekundarnem izobraževanju (ISCED 2 ali tretje vzgojno-izobraževalno obdobje v programu osnovne šole). Poročilo je strokovna podlaga za z dokazi podprto pripravo reform in nadaljnjo razpravo, saj so v njem zbrane informacije tako o politikah kot o praksah. Podatki Eurydice o nacionalnih zakonodajnih dokumentih so združeni s podatki mednarodne raziskave OECD o učenju in poučevanju (TALIS), in sicer o delu učiteljev v praksi in njihovih občutjih.

Pri pripravi poročila je sodelovalo 27 držav članic EU ter Združeno kraljestvo, Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Islandija, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija.

Celotna študija Učitelji v Evropi: Kariera, razvoj in dobrobit je izšla 24. 3. 2021.

 

(Skupno 136 obiskov, 1 današnjih obiskov)