Evropska komisija je objavila letno poročilo o napredku držav članic pri doseganju skupaj zastavljenih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja, ki je del procesov evropskega semestra. V okviru programa Izobraževanje in usposabljanje 2020 (Education and Tranining 2020) države članice spremljajo predvsem doseganje naslednjih ciljev:

naslovnica Minitor

1. zmanjšanja deleža tistih, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje, na manj kot 10 %
2. doseganja 40-odstotnega deleža oseb, starih od 30 do 34 let, s terciarno izobrazbo
3. doseganja 95-odstotne vključenosti otrok, starih več ko 4 leta, v predšolsko vzgojo in varstvo
4. zmanjšnja deleža tistih, ki imajo nizko dosežke na področju pri branja, matematike in naravoslovja na manj kot 15 %
5. doseganja 82-odstotne stopnje zaposlenosti novih diplomantov
6. doseganja 15-odstotnega deleža odraslih, ki sodelujejo v vseživljenskem učenju

et 2020 targets 2017

Poleg tega je v Pregledu izobraževanja in usposabljanja vsako leto izpostavljena ena tema. Glavna tema letošnjega pregleda je pravičnost v izobraževanju. Analiza se osredotoča predvsem na učinke socialno-ekonomskega statusa na učne dosežke in doseženo izobrazbo posameznika, izpostavlja dosežke otrok migrantov ter dostop in rabo zasebnih inštrukcij.

monitro naslovla Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

V nacionalnem poročilu je zapisano, da Slovenija dosega cilja na področju zgodnjega opuščanja izobraževanja in doseganja terciarne izobrazbe, ki sta tudi cilja krovne evropske strategije za pametno in vključujočo rast (Evropa 2020). Močno se je približala tudi ciljni vrednosti največ 15 % za zmanjšanje deleža 15-letnikov z nizkimi dosežki na področju bralne (15,1%), naravoslovne (15 %) in matematične pismenosti (16,1 %).

Deleži vključenosti otrok v predšolsko vzgojo (v starosti od 4 do 6 let), diplomantov, ki bi v treh letih po opravljeni diplomi pridobili delo, in odraslih, ki se veseživljenjsko izobražujejo, pa so v Sloveniji še oddaljeni od zastavljenih ciljev.

key indicators SI

Več>>

 

(Skupno 74 obiskov, 1 današnjih obiskov)