EURYDICE BRIEF MODERNISATION HEAnaliza nacionalnih politik in institucionalnih praks po Evropi v tem Preletu politik, ki ga je pripravilo omrežje Eurydice na podlagi študije o modernizaciji visokega šolstva, kaže:

–    Le malo držav je razvilo pobude, strategije, cilje in ukrepe za širitev dostopa do visokošolskega izobraževanja na družbene skupine, ki so manj zastopane v visokem šolstvu.
–    Sisteme za spremljanje socialnih značilnosti študentov bi lahko izboljšali in povezali analizo podatkov s konkretnimi cilji politik – kot na primer širitev dostopa, zmanjšanje osipa za prikrajšane študente.
–    Vlade in visokošolske institucije ne zasledujejo agende za širitev dostopa do visokega izobraževanja s koherentnim pristopom, ki bi vključeval ukrepe tako s področja dostopa, uspešnosti pri študiju kot zaposljivosti.

Prelet izhaja iz temeljnih spoznanj poročila Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost in se nanaša na sisteme terciarnega izobraževanja v 34 evropskih državah.

Več>>
Prelet politik: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: dostop, uspešnost pri študiju in zaposljivost (.pdf, sl)
Modernisation of higher education in Europe: Access, Retention and Employability (.pdf, en)

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)