naslovnica preleta politikPrelet, sedaj na voljo tudi v slovenščini, predstavlja glavne ugotovitve poročila Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi. Vsebuje pregled izobraževalnih struktur in politik, ki vplivajo na pravičnost v šolskem izobraževanju. Značilnosti na sistemski ravni povezuje z uspešnostjo učečih se v mednarodnih raziskavah znanja učencev (PISA, PIRLS in TIMSS). Poročilo glede na 42 evropskih izobraževalnih sistemov opredeljuje, katere politike in strukture so povezane z višjo stopnjo pravičnosti pri dosežkih učečih.

Izid poročila in prva objava: 14. 12. 2020, EACEA Eurydice

(Skupno 369 obiskov, 1 današnjih obiskov)