Publication document thumbnailIzšla je nova publikacija omrežja Eurydice o ključnih komepetencah v šolah v Evropi – Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy.

Poročilo obravnava nacionalne politike za razvoj ključnih kompetenc v šoli v Evropi. Priznava dosedanji napredek pri uvajanju kompetenčnega pristopa in obravnava številne izzive politike, neposredno povezane s prispevkom izobraževanja in usposabljanja, ki so povezane s spremenjenimi zahtevami po znanjih in spretnostih: reševanje problema nizkih dosežkov v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, povečanje števila diplomantov matematičnih in naravostovnih smeri in tehnologije ter nadaljnja podpora za pridobivanje prečnih kompetenc, kot so znanje s področja IT, podjetništvo in državljanske kompetence.

Podatki, ki jih je zbralo omrežje Eurydice pokrivajo 31 držav (27 držav članic EU, Hrvaško, Islandijo, Norveško in Turčijo), referenčno leto je 2010/2011.

Po vsej Evropi je koncept ključnih kompetenc v zadnjih letih pridobil pomembnost, tako na politični in na šolski ravni. Ključne kompetence pojmujemo kot bistveno znanje in spretnosti ter odnos mladih Evropejcev za uspešnost ne le v današnjiem gospodarstvu in sodobni družbi, ampak tudi v njihovem zasebnem življenju.

Opredeljene so na evropski ravni in obsegajo:

  • zmožnost komunikacije v maternem jeziku,
  • zmožnost komunikacijev tujih jezikih,
  • kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji,
  • znanje in spretnosti informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
  • medosebne in družbene kompetence,
  • inovativnost in podjetnost,
  • Kulturno zavest in izražanje

Evropske države so pomembno napredovale pri vključevanju ključnih kompetenc v nacionalne kurikulume in druge usmerjevalne dokumente. S tem države izkazujejo zavezo, da so znanje in spretnosti, ki jih mladi pridobijo v šolah, pomembne za njihovo življenje in družbo. Vendar pa izzivi ostajajo – zlasti pri uvajanju prenovljenih kurikulumov.

Celotno poročilo:
Razvijanje ključnih kompetenc v šolah v Evropi: izzivi in priložnosti za politiko (.pdf, en)

Poudarki:
Poudarki iz poročila (.pdf)
Highlights (.pdf)

(Skupno 64 obiskov, 1 današnjih obiskov)