Objavljeno je posodobljeno Eurydice poročilo o strukturnih indikatorjih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi: Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2017 (.pdf, en).

Poročilo vsebuje več kot 35 podrobnih strukturnih kazalnikov, prikaze, definicije, opise sistemov držav in kratke analize razvoja politik in reform na področju izobraževanja predšolskih otrok, doseganja temeljnih spretnosti, zgodnjega opuščanja izobraževanja, višjega in visokega šolstva, zaposljivosti diplomantov ter učne mobilnosti.

(Skupno 140 obiskov, 1 današnjih obiskov)