Naslovnica strukturni indikatorjiKako evropske države ocenjujejo dosežke učencev v temeljnih spretnostih (pismenost, matematika in naravoslovje)? Kako se meri zaposljivost diplomantov?

Na ta in druga vprašanja odgovarja poročilo Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020 (pdf, en).

Poročilo vsebuje več kot 35 posodobljenih strukturnih kazalnikov o izobraževalnih politikah za šolsko/akademsko leto 2019/20 na šestih področjih: predšolska vzgoja in varstvo (ECEC), doseganja temeljnih spretnosti, zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja (ELET), višje in visoko šolstvo, zaposljivost diplomantov in učna mobilnost. Na teh področjih ponuja kratek pregled glavnih političnih reform od začetka šolskega/akademskega leta 2014/15.

Del informacij v tem poročilu, ki zadevajo države članice EU, je bil objavljen v Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2020.

Posodobitev strukturnih indikatorjev za leto 2020 zajema vse države članice EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Bosno in Hercegovino, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Objavljeno: Eurydice, 1. 12. 2020

(Skupno 142 obiskov, 1 današnjih obiskov)