Izvorna objava: Eurydice EACEA, 24. 3. 2021

Učitelji so zelo pomembni, če ne najpomembnejši za kakovosten učni proces in plodno izkušnjo za vse učence. To se je še toliko bolj pokazalo v času pandemije in hitrega preskoka na izobraževanje na daljavo. Vloga učiteljev se spreminja, saj je poklic zaradi vedno novih zahtev družbe pred številnimi izzivi.

Snovalci nacionalnih in evropskih politik razvijajo rešitve za ublažitev primanjkljaja učiteljev na trgu dela in za ohranjanje standardov kakovosti poučevanja. Poročilo Teachers in Europe Carreers, Development and Well-being je osredinjeno na učitelje v nižjem sekundarnem izobraževanju (ISCED 2; v Sloveniji tretje vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ) in prispeva k razpravi z naborom informacij o politikah in praksah. V njem so podatki omrežja Eurydice o zakonodaji združeni s podatki o praksah in občutjih učiteljev iz mednarodne študije OECD – TALIS. Oba vira skupaj osvetljujeta vpliv nacionalnih politik na vedenje učiteljev.

Poročilo zajema vseh 27 držav članic EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Omrežje Eurydice EU je spomladi 2021 izvedlo tudi dva spletna dogodka: okroglo mizo in konferenco o stanju učiteljskega poklica v Evropi.

infografike>>

Nacionalni poudarki poročila (.pdf)

(Skupno 416 obiskov, 1 današnjih obiskov)