Najbolj sveže in najbolj primerljive in najbolj natančne opise izobraževalnih sistemov v Evropi najdete v novem orodju imenovanem Eurypedia. Gre za spletno enciklopedijo, ki temelji na wiki orodju, članke zanjo pa so v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in strokovnjaki prispevale nacionalne enote omrežja Eurydice. Eurypedia je naslednica podatkovne zbirke  Eurybase, ki je bila skupna baza podatkov o izobraževalnih sistemih v Evropski uniji in drugih državah, članicah omrežja Eurydice, zadnjič osvežena v letu 2009/2010.

Eurypedia vsebuje opise 38 izobraževalnih sistemov v 33 državah, sodelujočih v evropskem programu Vseživljenjskega učenja (vseh 27 držav članic EU, ob njh pa še Hrvaška, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica in Turčija). Opisi so pripravljeni po skupni metodologiji in zato so vsebine primerljive. Eurypedia vsebuje 5000 člankov o izobraževalnih sistemih, ki segajo od predšolske ravni do univerzitetne izobrazbe.

Vsi članki v Eurypedii so dostopni v angleškem jeziku, ponekod pa tudi v nacionalnih jezikih. Slovenski opis je, na primer, pripravljen dvojezično, in ga torej lahko prebirate v slovenskem in angleškem jeziku.

Eurypedia omogoča pregledovanje vsebin po različnih ključih. Lahko si ogledate opis sistema v izbrani državi, lahko pa primerjalno  pregledujete opise posameznih držav v določenem tematskem segmentu. Vsi opisi vsebujejo naslednja poglavja:

    1.  Politično, družbeno in ekonomsko ozadje ter trendi razvoja

    2.  Organizacija in vodenje

    3.  Financiranje vzgoje in izobraževanja

    4. Predšolska vzgoja in varstvo

    5.  Osnovnošolsko izobraževanje

    6.  Srednješolsko izobraževanje

    7.  Višje šolstvo in visoko šolstvo

    8.  Izobraževanje in usposabljanje odraslih

    9.  Pedagoško osebje

    10.  Vodstveno in drugo pedagoško osebje

    11.  Zagotavljanje kakovosti

    12.  Svetovanje in usmerjanje v vzgoji in izobraževanju

    13.  Mobilnost in internacionalizacija

    14.  Reforme in razvojne usmeritve

Nekaterim opisom izobraževalnih sistemov so že dodane tudi prvine, pomembne za razumevanje stanja v izobraževalnem sistemu na ravni posamezne države ( zakonodaja, seznam institucij in glosar nacionalnih izrazov), ker pa gre za prvo objavo in orodje, ki omogoča nenehno nadgrajevanje,  pričakujemo, da se bodo vsebine sproti še dodajale in izboljševale.

S pomočjo te skupne baze podatkov, ki osvetljuje številne vidike izobraževalnih sistemov, zagotavlja Eurydice širjenje kakovostnih informacij o državah, vključenih v omrežje. Na ta način ima svoje lastno, stabilno, sistematično in zelo uporabno novo delovno orodje za pripravo najrazličnejših tematskih študij, ki zajemajo vse države.

Več>> Eurypedia – Evropska enciklopedija o sistemih izobraževanja

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)