Education and training monitor 2020 naslovnaEvropska komisija je objavila letni Pregled izobraževanja in usposabljanja. Pregled analizira razvoj izobraževanja in usposabljanja v EU in njenih državah članicah. Pregled za leto 2020 se posebej osredotoča na poučevanje in učenje v digitalni dobi. Koronavirusna kriza je pokazala pomen digitalnih rešitev za poučevanje in učenje ter opozorila na njihove pomanjkljivosti.

Pregled med drugim razkriva, da kljub naložbam držav članic v digitalno infrastrukturo za izobraževanje in usposabljanje v zadnjih letih še vedno obstajajo velike razlike tako med državami kot znotraj posameznih držav. V nasprotju s splošnim mnenjem, da so današnji mladi digitalna generacija, rezultati anket kažejo, da mnogi nimajo zadostnih digitalnih spretnosti in znanj. V vseh državah, vključenih v raziskavo, več kot 15 odstotkov učencev nima zadostnih digitalnih spretnosti in znanj. Poleg tega ugotovitve kažejo, da učitelji nižjega sekundarnega izobraževanja v državah EU izražajo veliko potrebo po strokovnem razvoju pri uporabi znanj in spretnosti informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za poučevanje.

Vir: Evropska komisija in Predstavništvo EK v Sloveniji, 12. 11. 2020

Podatki za Slovenijo so sicer večinoma ugodni.

Poudarki EK za Slovenijo so naslednji:

  • naložbe, ki jih je spodbudila pandemija COVID-19, so dobro ciljno usmerjene,
  • uspešnost učencev presega povprečje EU na vseh treh področjih pismenosti v okviru raziskave PISA, čeprav so se rezultati pri naravoslovni in bralni pismenosti poslabšali,
  • razlike med spoloma ter razlike med učenci, rojenimi v Sloveniji, in učenci z migrantskim ozadjem, so izrazite na vseh ravneh izobraževanja,
  • trend upadanja vpisa v terciarno izobraževanje se nadaljuje.

Z vidika digitalnega izobraževanja pa EK ugotavlja, da je:

  • digitalna usposobljenost mladih boljša od povprečja EU,
  • je bil velik del učencev vključen v izobraževanje na daljavo,
  • razlike med spoloma pri IKT so med največjimi v EU,
  • šole so bolje digitalno opremljene od povprečja EU, vendar sta digitalna politika in podpora šibki,
  • učitelji so prepričani o svojih znanjih in spretnostih IKT, vendar jih ne uporabljajo veliko.

Vir: MIZŠ, november 2020, EU knjižnica datotek in ACS, 19. 11. 2020

(Skupno 248 obiskov, 1 današnjih obiskov)