Analize in primerjalne študije, ki jih objavlja Eurydice, so številne in raznovrstne. To so bodisi temeljne študije z opisi strukture izobraževalnih sistemov sodelujočih držav bodisi študije, ki osvetljujejo posamezne dele izobraževalnih sistemov (spopolnjevanje učiteljev, poučevanje jezikov, posvetovalni organi v izobraževanju, dostopnost do visokošolskega študija itd.). Tu so tudi primerjalne analize na različnih ravneh izobraževanja (predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje itd.) ali pa informacije o posamičnih aspektih (organizacija delovnega časa v šolah, šolski koledar itd.).

Eurydice že leta opisuje nacionalne izobraževalne sisteme, v preteklosti so z imenoma Eurybase ter Eurypedia.  Opisi nacionalnih izobraževalnih sistemov so najnatančnejši, najbolj obsežen in sprotno osvežen vir informacij o evropskih izobraževalnih sistemih. Eurybase je bil na voljo samo v tiskani oziroma v pdf obliki, Eurypedia pa se je kot spletna enciklopedija nacionalnih izobraževalnih sistemov v pojavila na spletu leta 2011, z letom 2017 pa preimenovala v opise nacionalnih izobraževalnih sistemov. V spletni različici je omogočeno pregledovanje sistemov po posameznih državah ali pa po različnih temah. Omogočen je tudi prečni pregled, kar pomeni, da si lahko ogledate zapise posamezne teme za več različnih držav in torej ureditve zlahka primerjate. Zagotovo pa so med najbolj branimi podstranmi tiste, ki so objavljene v poglavju Reforme in razvojne usmeritve, v katerega zajemamo informacije o nacionalnem dogajanju v zvezi z izobraževanjem v strategiji Evropa 2020, Strateškim okvirom “Izobraževanje in usposabljanje 2020” in o reformah in političnih pobudah na ravni države.

(Skupno 2.970 obiskov, 4 današnjih obiskov)