Uradni list Republike Slovenije št. 54/2021 z dne 9. aprila 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1A)
 • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
 • Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2021
 • Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
 • javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2021
 • javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021
 • javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2021.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 146 obiskov, 1 današnjih obiskov)