naslovnica strukturni indikatorji 2022Izšlo je poročilo Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2022.

Poročilo vsebuje več kot 20 strukturnih kazalnikov o izobraževalnih politikah na štirih področjih: predšolska vzgoja in varstvo (ECEC), doseganja temeljnih spretnosti, zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja (ELET) ter višje in visoko šolstvo. Na teh področjih ponuja kratek pregled glavnih političnih reform od začetka šolskega/akademskega leta 2014/15.

V letu 2022 poročilo prvič vključuje tudi povsem nov sklop indikatorjev o digitalnih spretnosti, s poudarkom na ključnih politikah, ki podpirajo razvoj digitalnih kompetenc v šolah v Evropi. Izbor indikatorjev temelji na strateških prioritetah, ki so zapisani v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje 2021–2027 Evropske komisije.

Omrežje Eurydice o strukturnih kazalnikih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi zagotavlja letne podatke od leta 2015, ki ponazarjajo glavni razvoj politik v sistemih izobraževanja in usposabljanja po Evropi. Posodobitev 2022 zajema vse države članice EU, pa tudi Albanijo (zgolj za digitalne kompetence), Bosno in Hercegovino, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

V okviru novega strateškega za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju za obdobje 2021–2030 pa se že pripravljajo novi sklopi indikatorjev in dodajajo nova področja, ki bodo objavljeni v poročilu o strukturnih indikatorjih za leto 2023.

Objavljeno: Eurydice, 18. 11. 2022

(Skupno 114 obiskov, 1 današnjih obiskov)