Izvorna objava: Eurydice EACEA, 24. 3. 2021

Učitelji so ključna sestavina kakovostnega učnega procesa in učne izkušnje za vse učence. Pandemija je s preskokom iz izobraževanja v živo na izobraževanje na daljavo še bolj razkrila pomen učiteljev za delovanje družbe. Vloga učiteljev se očitno spreminja glede na zahteve družbe, zato je poklic pred novimi izzivi.

Snovalci nacionalnih in evropskih politik razvijajo rešitve za ublažitev primanjkljajev učiteljev na trgu dela in za ohranjanje standardov kakovosti v poučevanju. Poročilo Teachers in Europe Carreers, Development and Well-being je osredinjeno na učitelje v nižjem sekundarnem izobraževanju (ISCED 2; v Sloveniji tretje vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ) in prispeva k razpravi z naborom informacij o politikah in praksah. V njem so podatki omrežja Eurydice o zakonodaji povezani s podatki o praksah in zaznavah učiteljev iz mednarodne študije OECD – TALIS. Oba vira skupaj osvetljujeta vpliv nacionalnih politik na vedenje učiteljev.

Poročilo zajema vseh 27 držav članic EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Omrežje Eurydice EU je spomladi 2021 izvedlo tudi dva spletna dogodka: okroglo mizo in konferenco o stanju učiteljskega poklica v Evropi.

(Skupno 166 obiskov, 1 današnjih obiskov)