Obvezen vstop v pred-šolo s šetimi leti

Na švedskem ministrstvu za šolstvo so septembra lani predstavili reformo o obveznem vstopu vseh otrok, ki živijo na Švedskem, v malo šolo (predšolsko izobraževanje; tudi fӧrskola) s šestimi leti. Primarno ali osnovno šolsko izobraževanje se tako podaljša za eno leto, kar pomeni deset let osnovnega izobraževanja. Zakonske spremembe so pričele veljati 1. januarja 2018; z jesenskim obdobjem istega leta pa se te tudi izvajajo.

Spremembe v šolskem kurikulumu: obvezne delovne izkušnje v osnovni šoli  in krepitev digitalnih znanja

Švedska vlada se je odločila, da od jeseni 2018 dalje v šolski kurikulum za primarno (grundskola), ki traja devet let, in posebno, ki traja deset let, šolsko izobraževanje vpeljuje t. i. obvezne praktične delovne izkušnje (praktisk arbetslisorientering i skolan (PRAO)). Cilj reforme je okrepiti povezavo med šolskim izobraževanjem in delovnim življenjem. V primarnem šolskem izobraževanju bodo učenci in učenke praktične delovne izkušnje pridobivali v osmem in devet razredu; praksa bo potekala najmanj deset dni skupaj. V posebni šoli pa bodo te pridobivali v devetem in desetem razredu.

Švedska nacionalna agencija za izobraževanje (Skolverket) – osrednji upravni organ švedskega predšolskega in šolskega sistema, ki pod vodstvom ministrstva za šolstvo aktivno izvaja raziskave v izobraževanju in uresničuje cilje, določene s strani vlade – je pripravila predlog o (obveznem) pridobivanju digitalnih veščin, kamor spadajo programiranje, medijska vzgoja, kritično branje informacij ipd., v šolskem izobraževanju. S predlogom si prizadevajo okrepiti digitalne sposobnosti učencev in učenk; prav tako pa jih želijo pripraviti in »opremiti« z ustreznimi digitalnimi orodji na spreminjajočo se družbo. Pri tem je poudarek predvsem na razumevanju vpliva digitalizacije na posameznikovo življenje in družbo samo. Spremembe v kurikulumu so pričele veljati s 1. julijem 2018.

Viri:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-71_en
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/09/prop.-2017189/

Education in Sweden

https://sundbyskolan.stockholm.se/prao-praktisk-arbetslivsorientering

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-47_en#Skolverket

 

(Skupno 964 obiskov, 1 današnjih obiskov)