Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je nazadnje odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3730, 21.–22. november 2019

Prispevki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 22. 11. 2019:


Glavni rezultati

21. november 2019 – Kultura in šport

Kultura

Svet je sprejel resolucijo o kulturni razsežnosti trajnostnega razvoja in s tem sprožil proces za pripravo akcijskega načrta, ki ga bo na temo kulturne razsežnosti trajnostnega razvoja na ravni EU oblikovala Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami.

Ministrice in ministri za kulturo so na podlagi dokumenta za razpravo, ki ga je pripravilo predsedstvo, opravili javno razpravo o prednostih, inovacijskem potencialu in svetovni konkurenčnosti evropske kulturne, ustvarjalne in avdiovizualne industrije.

EU si mora v našem izjemno konkurenčnem digitalnem svetu prizadevati za popoln nadzor nad svojo digitalno prihodnostjo. Da bi to dosegli, moramo povečati delež evropskih ustvarjalnih industrij na svetovnem trgu. Današnja debata je bila odlična priložnost za razpravo o tem, kako lahko EU pri tem pomaga: z boljšo pravno ureditvijo, pa tudi z obsežnejšim financiranjem in večjo podporo za evropske koprodukcije.

Hanna Kosonen, finska ministrica za znanost in kulturo

Šport

Svet je sprejel sklepe o boju proti korupciji v športu. Njihov glavni cilj je predlagati, kako lahko EU in njene države članice skupaj s športnim gibanjem prispevajo k doseganju integritete in pravičnosti v športu.

Svet je sprejel tudi sklepe o varstvu otrok v športu. Sklepi se nanašajo na zaščito otrok, pa tudi na spodbujanje dobrega počutja otrok.

Ministrice in ministri za šport so na podlagi dokumenta predsedstva za razpravo opravili javno razpravo o dobrem upravljanju v športu. Pri tem se jim je pridružil gostujoči govornik Witold Banka, predsednik Svetovne protidopinške agencije (WADA) in nekdanji poljski minister za šport.

Razno

  • Estonija je poročala o imenovanju Tartuja za evropsko prestolnico kulture za leto 2024.
  • Avstrija je ministricam in ministrom poročala o izboru evropske prestolnice kulture za leto 2024 na nacionalni ravni.
  • Bolgarska delegacija je poročala o vračanju arheoloških predmetov v Bolgarijo kot dobri praksi pri varstvu in ohranjanju kulturne dediščine.
  • Francija je predstavila prispevek o sorodnih pravicah založnikov in tiskovnih agencij v digitalni dobi.
  • Italijanska delegacija je predstavila informativni dopis z naslovom „Krepitev vloge kulture za evropsko prihodnost zahteva besedo ‘kultura’ izrecno navedeno v portfelju kandidata za komisarja Gabriela“.
  • Predstavnik držav članic trenutne trojke predsedstev EU v upravnem odboru Svetovne protidopinške agencije (WADA) je ministrom in ministricam poročal o naslednjih sejah in srečanjih WADA: seji izvršnega odbora, peti svetovni konferenci o dopingu v športu ter o seji upravnega odbora v Katovicah na Poljskem od 4. do 7. novembra 2019.
  • Prihodnje hrvaško predsedstvo je predstavilo program dela na področju kulture in športa.

22. november 2019 – Mladi

Svet je sprejel sklepe o digitalnem mladinskem delu. Glavni cilj teh sklepov je prispevati k premostitvi digitalnega razkoraka med mladimi.

Svet je sprejel tudi sklepe Sveta o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev. V sklepih je priznano, da bi bilo treba izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev prilagoditi posebnim potrebam in razmeram v posameznih državah članicah. Hkrati je v njih tudi poudarjeno, da v EU obstaja skupno razumevanje potreb mladinskih delavcev po izobraževanju in usposabljanju.

Ministrice in ministri so na podlagi dokumenta za razpravo, ki ga je pripravilo predsedstvo, razpravljali o tem, kako se lahko v mladinskem delu upoštevajo glavne trenutne skrbi mladih, zlasti glede podnebnih sprememb.

Varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam bi morala biti po mnenju mladih Evropejcev in Evropejk med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami EU. Mladi so nam dali navdih za razpravo. Če želimo, da postanejo aktivni državljani, jim moramo prisluhniti in ukrepati proti tistemu, kar jih najbolj skrbi, zlasti proti podnebnim spremembam in vedno večjim okoljskim grožnjam.

Hanna Kosonen, finska ministrica za znanost in kulturo

Razno

Portugalska delegacija je poročala o sklepih Svetovne konference ministrov, pristojnih za mladino, 2019 in mladinskem forumu Lisboa +21 – Lizbona, 22. in 23. junij 2019

Litva je ministrom in ministricam poročala o 4. forumu mladih vzhodnega partnerstva, na katerem so obeležili 10. obletnico vzhodnega partnerstva na področju mladih (Vilna, Litva, 19. junij 2019).

Prihodnje hrvaško predsedstvo je predstavilo program dela na področju mladih.

(Skupno 80 obiskov, 1 današnjih obiskov)