Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je nazadnje odvil v Bruslju.

Vir in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3653, 26.–27. 11. 2018; MIZŠ, 26. 11. 2018


Glavni rezultati, 26. november 2018

Mladina

Svet se je dogovoril o delnem splošnem pristopu (stališču Sveta) glede predloga uredbe o evropski solidarnostni enoti (2021–2027). Izključena so bila proračunska vprašanja oziroma zneski, ki so trenutno predmet pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru.

Svet je sprejel tudi resolucijo o novi strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027 in razpravljal o njenem izvajanju. V njej je okrepljen medsektorski pristop, da bi potrebe mladih obravnavali tudi na drugih področjih politike EU.

Ministri in ministrice so sprejeli sklepe o vlogi mladinskega dela v okviru problematike migracij in beguncev. Glede na ugotovitve iz poročila EU o mladih za leto 2015 in glede na politično dogajanje si nacionalne vlade skupaj z Evropsko komisijo prizadevajo, da bi se vključevanje mladih z migrantskim ozadjem, vključno z novo prispelimi migranti in begunci, obravnavalo prednostno.

Izobraževanje

Ministri in ministrice so se dogovorili o delnem splošnem pristopu glede predloga uredbe o programu Erasmus+. Izključena so bila proračunska vprašanja oziroma zneski, ki so trenutno predmet pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru. Predlog naj bi prispeval k temu, da bo program bolj vključujoč, saj predvideva večjo dostopnost, npr. za majhne in lokalne organizacije in mlade z manj možnostmi, in razširitev področja uporabe na vse ravni izobraževanja in usposabljanja.

Svet je tudi sprejel priporočilo o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom in srednješolskih spričeval ter izidov iz učnih obdobij v tujini. S tem naj bi zagotovili, da bodo visokošolske diplome in srednješolska spričevala ter izidi iz učnih obdobij v tujini, ki jih podeli akreditirana institucija v Uniji, do leta 2025 v vseh državah članicah avtomatično priznani za namene nadaljnjega izobraževanja.

Ministri in ministrici so imeli orientacijsko razpravo o tem, da se do leta 2025 vzpostavi evropski izobraževalni prostor, ki bo temeljil na zaupanju, vzajemnem priznavanju, sodelovanju in izmenjavi najboljših praks, mobilnosti in rasti. Izhodišče za razpravo je bil dokument predsedstva.

Glavni poudarki seje Sveta za kulturo in šport, 27. november 2018

Glavni rezultati, 27. november 2018

Kultura

Ministri in ministrice so se seznanili s poročilom o napredku pri predlogu o novem programu za ustvarjalno Evropo 2021–2027. Splošna cilja programa sta spodbujati evropsko sodelovanje na področju kulturne in jezikovne raznolikosti in dediščine ter povečati konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja.

Svet je sprejel sklepe o delovnem načrtu za področje kulture (2019-2022). Načrt velja za strateški instrument, v katerem so določene prednostne naloge in opredeljeni konkretni ukrepi v zvezi s prehodom na digitalno tehnologijo, globalizacijo in vse večjo socialno raznolikostjo na področju kulturne politike.

Svet je sprejel tudi sklepe o krepitvi evropskih vsebin v digitalnem gospodarstvu. V sklepih so poudarjene prednostne naloge EU, med drugim spodbujanje raznolikosti, prepoznavnosti in inovativnosti, zagotovitev enakih pogojev ter izboljšanje spretnosti in kompetenc.

Ministri in ministrice so javno razpravljali o boju proti širjenju dezinformacij na spletu, pri čemer so se osredotočili na lažne novice ter medije in njihovo vlogo v boju proti dezinformacijam.

Vprašanje dezinformacij je bilo za nas prednostno, zato smo veseli, da je bila ta tema vključena v sklepe današnje seje Sveta. Pomemben vidik je vloga spletnih tehnoloških velikanov pri zagotavljanju, da se ohrani ekonomsko vzdržno tradicionalno novinarstvo.

Gernot Blümel, avstrijski zvezni minister za EU, umetnost, kulturo in medije

Izhodišče za razpravo je bil dokument predsedstva. Ministri in ministrice so bili vabljeni, da zavzamejo stališče do pobud, ki so se nedavno začele izvajati na ravni EU, da bi preprečili dezinformacije na spletu.

Šport

Ministri in ministrice so v navzočnosti Martina Kallena, izvršnega direktorja združenja UEFA Events (EURO 2020), javno razpravljali o velikih športnih dogodkih kot gonilu inovacij. Izhodišče za razpravo je bil dokument predsedstva, v katerem je izpostavljena povezanost velikih športnih dogodkov in inovacij, vključno z vlogami za patente in novimi tehnologijami, ki se uporabljajo na športnih dogodkih.

Ministri in ministrice so sprejeli tudi sklepe o gospodarskih razsežnostih športa in njegovih družbenih in gospodarskih koristih, ki naj bi potrdili, da je šport gonilo za rast in delovna mesta, pa tudi način za izboljšanje zdravja in socialnega položaja državljank in državljanov.

(Skupno 108 obiskov, 1 današnjih obiskov)