Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, seja št. 3831, Bruselj, 29. in 30. november 2021

Povezane novice (MIZŠ in MK):


Glavni rezultati

Izobraževanje in mladina, 29. november

Državljanski prostori za mlade

Državljanski prostori za mlade – prostori, kot so mladinski centri, združenja in mladinske skupščine, ki mladim omogočajo participacijo, s katero bodo lahko pustili svoj pečat v družbi – so pod pritiskom. To je deloma posledica pandemije COVID-19, med katero so bili spletni državljanski prostori pogosto edina izvedljiva alternativa. Državljanski prostori so ključnega pomena za sodelovanje mladih pri odločanju in oblikovanju politik, ki jih zadevajo. Ministri in ministrice za mladino so zato razpravljali o ukrepih za zaščito državljanskih prostorov za mlade in o tem, kako jih podpreti. Poleg tega so izrazili zaskrbljenost glede vloge digitalnih orodij in forumov, ki – čeprav mladim omogočajo, da se mobilizirajo, ozaveščajo in izmenjujejo informacije – pomenijo tudi tveganja, kot so ustrahovanje, spletna cenzura in digitalni nadzor.

Žalostno je, da so državljanski prostori za mlade – okolja, v katerih se lahko udejstvujejo v družbi – pod pritiskom. Ta trend je treba obrniti, saj so ravno državljanski prostori tisti, v katerih lahko mladi uveljavljajo svoje pravice do svobode izražanja, združevanja in zbiranja. Zato smo se danes dogovorili, da bomo podprli organizacije, dejavne na področju mladine, in se pri oblikovanju politik bolj približali mladim.

Simona Kustec, slovenska ministrica za šolstvo, znanost in šport

Svet je potrdil tudi sklepe o varovanju in ustvarjanju državljanskih prostorov za mlade, ki omogočajo smiselno participacijo mladih. Svet poziva države članice, naj zaščitijo in razširijo državljanske prostore za mlade ter uvedejo ukrepe za zagotovitev, da lahko do teh prostorov dostopajo in v njih sodelujejo tudi mladi iz prikrajšanih okolij in z manj priložnostmi, zlasti tisti z oddaljenih in podeželskih območij ter mladi z invalidnostjo. Države članice in Komisija so tudi pozvane, naj ohranijo strukturno financiranje organizacij, dejavnih na področju mladine.

Kombinirano učenje

Svet je sprejel priporočilo o pristopih kombiniranega učenja, da bi dosegli cilj visokokakovostnega primarnega in sekundarnega izobraževanja. Med pandemijo je učenje doma in učenje na daljavo za številne učence in dijake ter učitelje in starše postalo nova realnost. Učiteljska skupnost je sicer s sprejemanjem novih pristopov dokazala, da ima izredna inovacijska znanja in spretnosti, vendar pa je postalo očitnih tudi več izzivov, kot sta nezadostna povezljivost in digitalna infrastruktura. V priporočilu so na podlagi spoznanj, pridobljenih med krizo, predlagani kratkoročni ukrepi kot neposreden odziv na krizo in tudi dolgoročni ukrepi za spodbujanje pristopov kombiniranega učenja.

Ministri in ministrice so odobrili tudi resoluciji o novem evropskem programu za izobraževanje odraslih za obdobje 2021–2030 in o upravljavski strukturi strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Ministri in ministrice za izobraževanje so opravili orientacijsko razpravo o strukturiranem dialogu o digitalnem izobraževanju ter spretnostih (ki ga je Komisija začela oktobra 2021).

Ministri in ministrice so na seji, namenjeni mladim, odobrili resolucijo, da bi zagotovili, da bodo ustrezni deležniki dobro seznanjeni z rezultati osmega cikla mladinskega dialoga EU in jih bodo upoštevali pri nadaljnjem ukrepanju. Kar zadeva strategijo EU za mlade (2019–2021), so odobrili sklepe o njenem izvajanju. Z mislimi na prihodnost so odobrili resolucijo o delovnem načrtu za strategijo EU za mlade 2022–2024.

Razno

Predsedstvo je poročalo o vplivu pandemije COVID-19 na izobraževanje in usposabljanje ter o skupni izjavi ministrov in ministric za izobraževanje o razmerah v zvezi s pravico žensk do izobraževanja v Afganistanu. Belgija in Litva sta v imenu držav Beneluksa in baltskih držav ministre in ministrice seznanili s pogodbo o avtomatičnem vzajemnem priznavanju visokošolskih diplom.

Predsedstvo je poročalo tudi o vplivu pandemije COVID-19 na mlade ter ministrom in ministricam poročalo o izidu razprave na srečanju ob zajtrku v okviru neformalnega foruma mladih.

Francoska delegacija je poročala o delovnem programu prihodnjega predsedstva na področju izobraževanja in mladine.

Kultura, avdiovizualno področje in šport, 30. november 2021

Povečanje razpoložljivosti in konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin

Evropski avdiovizualni sektor in medijski sektor sta med pandemijo COVID-19 močno trpela. Izkupiček od prodaje vstopnic se je v kinematografih v letu 2020 zmanjšal za 70 % do 80 %. Hkrati se je povečalo povpraševanje po spletnih naročninah za storitve videa na zahtevo.

Ker je razpoložljivost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin bistvena za dobro delovanje evropskega medijskega sektorja, je Svet odobril sklepe o tem, kako zagotoviti širšo dostopnost evropskih vsebin. Predlagani ukrepi vključujejo spodbujanje večje razpoložljivosti izvirnih vsebin v raznih jezikovnih različicah, promoviranje razvoja učinkovitih trženjskih orodij in strategij, namenjenih filmskemu občinstvu, izboljšanje in olajšanje odkrivnosti ustvarjalnih spletnih vsebin v vseh jezikih Evropske unije ter povečanje obsega evropskih avdiovizualnih del v katalogih na zahtevo.

Državljani in državljanke EU vsakodnevno uživajo ob gledanju odličnih evropskih nadaljevank, filmov in televizijskih programov. Kljub temu pandemija in drugi trendi močno vplivajo na evropski avdiovizualni in medijski sektor. Zato smo se dogovorili o ukrepih za spodbujanje sektorja in večjo dostopnost evropskih vsebin iz različnih držav in v različnih jezikih.

Vasko Simoniti, slovenski minister za kulturo

Visokokakovostna arhitektura in Novi evropski Bauhaus

Komisija je po septembrskem govoru predsednice Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem je pobudo Novi evropski Bauhaus označila za „dušo evropskega zelenega dogovora“, objavila sporočilo o Novem evropskem Bauhausu. Pobuda predstavlja cilj EU, da bi ustvarila lepe, trajnostne in vključujoče prostore, izdelke in načine življenja. Novi evropski Bauhaus spodbuja nov način življenja, v katerem se trajnostnost ujema s slogom, s čimer se pospešuje zeleni prehod v različnih sektorjih našega gospodarstva, kot so gradbeništvo, pohištvo, moda, ter v naših družbah in na drugih področjih našega vsakdanjega življenja.

Svet v sklepih, ki jih je sprejel danes, poziva različne oblikovalce politik, tako na lokalni ravni kot na ravni EU, naj vključijo pobudo Novi evropski Bauhaus ter načela in pristope krožnega gospodarstva v nacionalne strategije za družbeno-gospodarski in teritorialni razvoj ter spodbujajo sinergije med ustreznimi področji politike in drugimi procesi, na primer Konferenco o prihodnosti Evrope.

Evropski model športa

Svet je odobril resolucijo o ključnih značilnostih evropskega modela športa. Med njimi so piramidna struktura, organizirani šport v okviru nacionalnih struktur in športne zveza za posamezni šport, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in spodbujanje odprtih tekmovanj. Svet poziva države članice, naj spodbujajo vrednote v športu in športnih organizacijah, športno gibanje pa poziva, naj zagotovi, da bo organizacija športnih tekmovanj v skladu z načelom odprtosti, da bodo imeli prednost športni dosežki ter bodo spoštovane temeljne in človekove pravice.

Ministri in ministrice so na seji o športu odobrili tudi sklepe o vseživljenjski telesni dejavnosti in izmenjali mnenja o dvojni poklicni poti športnikov in športnic.

Razno

Finska delegacija je poročala o imenovanju Ouluja za evropsko prestolnico kulture za leto 2026. Španska delegacija je ministre in ministrice seznanila s pripravo zelene knjige o trajnostnem upravljanju kulturne dediščine. Portugalska je predstavila zamisli o nadaljnjih korakih v zvezi s statusom umetnikov in kulturnih delavcev ter ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti na nacionalni ravni. Italija je poročala o srečanju in Rimski izjavi ministrov in ministric za kulturo skupine G20. Romunija je predlagala, da se Komisijo pozove, naj predstavi zakonodajni predlog, v skladu s katerim bi bilo leto 2023 evropsko leto odpornosti skozi kulturo.

Komisija je poročala o okrevanju kulturnega sektorja po pandemiji COVID-19 ter o spletnem vodniku CulturEU, tj. orodju za prikaz možnosti financiranja EU za kulturne in ustvarjalne sektorje za obdobje 2021–2027.

Predstavnik države članice EU v trenutnem triu predsedstev v upravnem odboru WADA je ministrom in ministricam poročal o zasedanju izvršnega odbora in upravnega odbora 24. in 25. novembra 2021. Predsedstvo je Svetu poročalo o vplivu pandemije COVID-19 na šport.

Francoska delegacija je poročala o delovnem programu prihodnjega predsedstva za kulturno, avdiovizualno, medijsko in športno politiko.

(Skupno 37 obiskov, 1 današnjih obiskov)