Na podstrani Vlade RS je 24. 2. 2022 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 115. redne seje Vlade RS (.docx).

Med drugim je objavljeno:

 • Spremembe Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
 • Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni
 • Soglasje Šolskemu centru Kranj
 • Soglasje k dopolnitvam Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023
 • Uvrstitev petih projektov mednarodnega sodelovanja v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
 • Uvrstitev dveh novih v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
 • Vlada o proračunskih prerazporeditvah
 • Kandidatura Republike Slovenije za članstvo v Statistični komisiji Organizacije združenih narodov za obdobje 2023–2026
 • Zasedanja meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje ter imenovanje slovenskih predstavnikov
 • Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2021
 • Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020
 • Predlog Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih
 • Imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo
 • Imenovanje nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
 • Spremembe članov v Delovni skupini za obravnavo romske problematike
 • Izjemno priznanje in odmera starostne pokojnine Alojzu Colji
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)