V četrtek, 16. junija ob 12.00 je potekal drugi spletni posvet Platforme znanja z naslovom »ERAvolucija«, namenjen izmenjavi informacij o aktualnih pobudah na področju znanstvene politike na ravni EU. Dogodek je namenjen predstavnicam in predstavnikom raziskovalnih organizacij in visokošolskih ustanov, ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje in usklajevanje ukrepov na področjih znanstvene in visokošolske politike na ravni EU.

Platforma znanja je nova iniciativa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (ministrstvo), s katero želijo vzpostaviti trajnejši okvir za redno sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj z raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi ustanovami. Na ta način želijo okrepiti so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh področjih, učinkovito spodbujati sinergije med področjema znanosti in visokega šolstva in skupaj graditi družbo znanja.

V okviru predstavitve Evropski raziskovalni prostor (ERA) 2022-2024 so predstavili vseh 20 javno-političnih ukrepov ERA, ki predstavljajo okvir bodočega programa politike ERA.

Na tokratnem spletnem posvetu so delili informacije o aktualnih pobudah in novostih na področju raziskovalne in visokošolske politike na ravni EU in izmenjali mnenja o možnostih dejavnega sodelovanja visokošolskih in znanstvenoraziskovalnih deležnikov v napovedanih ukrepih Evropskega raziskovalnega prostora (ERA).

Vir in več informacij: MIZŠ, maj 2022 in 24. 6. 2022

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)