Na podstrani Vlade RS sta med 15. in 20. decembrom 2022 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 28. redne seje Vlade RS ter odločitve Vlade s seje vladnih odborov.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada spremenila pogoje in merila za dodelitev investicijskih spodbud
 • Spremenjena Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
 • Sprejet odlok o ustanovitvi Strokovnega sveta RS za šport
 • Vlada sprejela spremembe sklepov o ustanovitvi javnih zavodov Moderna galerija, Prirodoslovni muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije
 • Vlada sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030
 • Vlada je določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2023
 • Vlada dala soglasje k tarifam AKOS-a
 • Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti dela Zakona o dohodnini
 • Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Imenovanje članov nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
 • Uvrstitev osmih novih raziskovalnih projektov v Načrt razvojnih programov 2022-2025
(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)