Na podstrani Vlade RS je 22. decembra 2022 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 29. redne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada je izdala uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov
 • Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic
 • Sklep o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2023– Dijaški dom srednje gozdarske in lesarske šole Postojna
 • Soglasje k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021 ter za pretekla leta iz naslova izvedenih popravkov
 • Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem
 • Stališče Republike o napredku pri uresničevanju Evropskega izobraževalnega prostora
 • Vlada določila najvišjo dovoljeno ceno električne energije za določene javne zavode
 • Prenehala veljati uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije
 • Vlada sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2023
 • Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo
 • Vlada izdala odločbo o imenovanju Sonje Trančar za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo za šest mesecev
 • Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za projekt Slovenija – častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma 2023
 • Vlada naredila korak naprej k izvajanju Strategije slovenskega turizma 2022–2028
 • Sprememba sestave Stalne koordinacijske skupine za mednarodno razvojno sodelovanje
 • Vlada sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2023 in 2024
 • Vlada sprejela Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu ZJU za leti 2023 in 2024
(Skupno 23 obiskov, 2 današnjih obiskov)