Člani sveta so se dogovorili o načinu dela v novi sestavi in o vsebinskih delovnih skupinah, ki naj bi se ukvarjala s posameznimi izzivi mladih, med vsebinskimi temami pa so bili v osredju projekti ESS, ki se tičejo mladinskega dela, urejanje stanovanjske problematike in urejanje statusa mladih prostovoljcev, ki prostovoljstvo opravljajo mednarodno.

Predstavniki mladih so se osredotočili še na Strategijo EU za mlade in njihovo konkretno izpeljavo v Sloveniji, pri čemer so izpostavili, da si mora država jasno začrtati terminski načrt, kako bo posamezne cilje strategije tudi izpeljala.

Vir in več: MSS, 25. 2. 2019

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)