Na podstrani Vlade RS sta 30. maja 2022 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 382. in 383. dopisne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada določila pogoje za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave, razvoj in inovacije
 • Soglasje k Statutu Pomurske akademsko-znanstvene unije
 • Sredstva za projekta Izgradnja športnega kompleksa v Prevaljah in Plezalni center Slovenska Bistrica
 • Sprememba vrednosti projekta »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022-2025
 • Sprememba sestave članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo
 • Razrešitev člana in imenovanje nadomestne članice v Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
 • Vlada se je seznanila s Poročilom o uresničevanju ZKN oseb javnega prava po 22. členu ZJU za leto 2021
 • Prenos stvarnega premoženja začasne namenske družbe, ki jo je ustanovil Slovenski državni holding, d. d. in je odkupila Selekcijsko poskusni center Ptuj, v upravljanje na Kmetijski inštitut Slovenije
 • Uvrstitev novega projekta »Novogradnja Gimnazije Šentvid« v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025
 • Uvrstitev projektov Celostna obnova grajsko-samostanskega objekta Bistra, Občina Gorenja vas-Poljane – Kulturni dom Poljane in Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025
 • Vlada ne podpira predloga Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države
 • Vlada sprejela spremembo Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave
(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)