Na podstrani Vlade RS je z dne 5. 9. 2019 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 42. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavljeno:

  • Vlada o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
  • Vlada se  je seznanila z osnutkom prednostnih nalog predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021
  • Vlada o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Program sodelovanja med Vlado RS in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju, športu in mladinski politiki
  • Vlada o Odloku o Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
  • Razrešitev in imenovanje nove generalne direktorice Direktorata za turizem
  • Janez Damjan nov direktor Centra RS za poklicno izobraževanje
  • Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Arboretum volčji potok
  • Imenovanje sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa
(Skupno 74 obiskov, 1 današnjih obiskov)