Vlada je na 45. dopisni seji sprejela Predlog Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 ter sprejela tudi več drugih zadev.

Iz 46. dopisne seje Vlade:

  • Prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije za raziskovalno-razvojno dejavnost ter za javne in zasebne vrtce
  • Odgovor na poslansko vprašanje Janija Ivanuše o cenah vrtcev
  • Odgovor na poslansko vprašanje mag- Andreja Rajha v zvezi s sprostitvijo ukrepov za fakultete in študentske domove
  • Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s prikrivanjem podatkov NIJZ
  • Odgovor na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z maturo
  • Odgovor vlade na poslansko pobudo Sama Bevka in Matjaža Nemca v zvezi s sproščanjem ukrepov za zajezitev epidemije pri nekaterih dejavnostih s področja kulture
  • Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo v zvezi z zagotavljanjem terapij za otroke in odrasle s posebnimi potrebami v času epidemije
  • Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana sveta JAK
  • Imenovanje članov upravnega odbora Prešernovega sklada

Na 47. dopisni seji je Vlada imenovala v.d. generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije.

Sproščanje ukrepov v pravosodju, devetošolci nazaj v šole, 22. 5. 2020

 

 

(Skupno 51 obiskov, 1 današnjih obiskov)