Na podstrani Vlade RS je z dne 17. 10. 2019 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 48. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada sprejela novelo Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna
 • Slovenija se bo vključila v Mrežo M-POHL in podpisala sporazum o skupnem projektu RZP19 (Raziskava zdravstvene pismenosti prebivalstva 2019–2021)
 • Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z doktorji znanosti
 • Vlada potrdila odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s študijskim programom Socialna gerontologija ter zaposlovanjem v javnem sektorju

 

 • Dr. Alenka Flander tudi v prihodnje direktorica CMEPIUS
 • Vlada prilagodila članstvo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin
 • Imenovanje Nacionalnega koordinatorja za OECD
 • Vlada ustanovila medresorsko delovno skupino za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023
 • Vlada ustanovila Medresorsko delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi
 • Vlada potrdila spremembe v sestavi Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

S sej vladnih odborov:

 • Na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila sanacijo in opremo za Slovenski šolski muzej.
 • Na seji odbora za gospodarstvo pa je vlada v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrstila 22 novih projektov in 2 spremembi projektov (ureditev cest, pločnikov in kanalizacije, izgradnjo mostu, krajevnega doma, gasilskega doma, igrišča, vrtca, kuhinje v osnovni šoli, dograditev osnovne šole, ureditev parkirišča, ureditev javne poti in rekreacijskih površin ter razširitev pokopališča …)
(Skupno 65 obiskov, 1 današnjih obiskov)