Razstava Arhitektura za po(d)uk predstavlja povzetke ugotovitev raziskovalnega dela v okviru Ciljno raziskovalnega projekta CRP 2016–2019. Ta je prvi korak k bolj sistematičnemu pregledu namensko grajenih objektov javnih vrtcev in osnovnih šol. Interdisciplinarna obravnava stavb z vidika arhitekture in urbanizma, pedagogike, psihologije, medicine, gradbene tehnologije … vključuje tudi vidik uporabnika. Na podlagi reprezentativnega vzorca obstoječih objektov evidentira temeljne dejavnike kakovosti stavb/prostorov za vzgojo in izobraževanje ter prepoznava glavne vzroke za neprimerne posege v obstoječe stavbe. Rezultati bodo uporabni kot strokovna podlaga za izdelavo smernic za kakovostno zasnovo in prenovo vzgojno-izobraževalnih stavb in prostorov ter pri sprejemanju strateških odločitev ob pripravi izobraževalnih politik.

Razstava bo v Galeriji DESSA na ogled do 5. marca 2020.

V okviru razstave bosta organizirana dva vodena ogleda stavb osnovnih šol in vrtcev, na katerih bosta predstavljena tudi vidika arhitekturne in pedagoške stroke. Ogled osnovnih šol bo v sredo, 26. 2. 2020, 14.30.–16.30. ure.

Vir in več informacij: www.dessa.si, januar 2020

(Skupno 54 obiskov, 1 današnjih obiskov)