Vlada je na redni seji 28. julija sprejela Deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru.

Poročilo vsebinsko zajema vse pomembnejše informacije o aktivnostih na posameznih vsebinskih področjih, ki so jih izvajali navedeni državni organi v letu 2021 in v začetku leta 2022, in sicer na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in štipendiranja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravstvenega varstva, urejanja bivalnih razmer, kulturne, informativne in založniške dejavnosti ter ozaveščanja in boja proti diskriminaciji. Podaja tudi informacije o izvedenih aktivnostih Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in občin, kjer živijo Romi. Ob koncu vsakega vsebinskega poglavja so vključene bistvene ugotovitve in poudarki na podlagi dosedanjih izkušenj. Poročilo podaja tudi glavne informacije o sofinanciranju za potrebe romske skupnosti s strani državnih organov in pregled namenov ter do določene mere tudi višine sofinanciranja s strani občin.

V prilogah poročila je zajeto podrobno poročanje o uresničevanju preteklega nacionalnega programa v letu 2021, in sicer po nosilcih ukrepov, podan pa je tudi podrobnejši pregled sofinanciranja s strani državnih organov.

Vir in več informacij: Urad za narodnosti in Vlada RS, 28. 7. 2022

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)