Minister za izobraževanje, znanost in šport je ob koncu leta 2022 sprejel nove pravilnike o spremembah pravilnikov o normativih in standardih za izvajanje programov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, ki dopolnjujejo sistemizacijo računovodsko-administrativnih delovnih mest.

V okrožnici, ki so jo šole in zavodi prejeli 28. 12. 2023, najdete podrobnejše informacije.

Vir in več infrmacij: Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Sektor za osnovno šolstvo, 10. 1. 2023

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)