Osrednja tema predsedovanja na področju mladine so bili državljanski prostori za mlade, ki so eden ključnih elementov za razvijanje participacije mladih na vseh nivojih. Prav participacija in prostor za vse, deveti cilj Evropske mladinske strategije, je bila tema celotne trojke, ki jo je Slovenija sestavljala skupaj z Nemčijo in Portugalsko.

Z drugo, prav tako pomembno temo in sprejetjem Resolucije o zaključkih  osmega cikla mladinskega dialoga smo poudarili pomen mladinskega dialoga na vseh ravneh, še posebej evropskem. Resolucija z aneksom tudi povzema vse ključne zaključke mladinskega dialoga o povečanju participacije mladih.

Evropske mladinske konference se je v času slovenskega predsedovanja udeležilo 190 posameznikov, predstavnikov mladih in predstavnikov držav.  Zagotovili smo vse pogoje, da so se udeleženci on-line počutili dobro, da so lahko učinkovito sodelovali in v tem duhu tudi pripravili smiselna priporočila odločevalcem.

Pripravili, uskladili in sprejeli smo še dva dokumenta. Z Resolucijo Sveta o delovnem načrtu za strategijo EU za mlade (2022 – 2024), smo zagotovili nadaljnje izvajanje zasledovanja ciljev evropske mladinske strategije, s Sklepi sveta o izvajanju strategije EU za mlade 2019-2021 pa smo pogledali kaj je bilo v zadnjih dveh letih dobrega in na katerih področjih se še lahko izboljšamo za bolj učinkovito doseganje ciljev Strategije.

Med večjimi dogodki smo organizirali še srečanje generalnih direktorjev za mladino iz vseh držav članic, kjer je 70 predstavnikov držav naslovilo temo okrevanje po epidemiji, večina pa je izpostavila predvsem duševno zdravje mladih. Države članice in generalni direktorji se zelo dobro zavedajo pomena teh vsebin, zato so bili prispevki usmerjeni v nujnost priprave ukrepov za podporo duševnemu zdravju, še posebej na področju preventive.

Ambiciozno agendo nam je septembra dopolnila predsednica Ursula von der Leyen, ki nas je razveselila in hkrati presenetila s predlogom razglasitve evropskega leta mladih 2022. Za slovensko predsedstvo je to pomenilo pripravo še enega zakonodajnega akta v izredno kratkem času, kar je bil pogoj za uspešen zaključek vodenja pogajanj med Svetom EU, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.

Aktivno smo sodelovali tudi na mnogih dogodkih, soorganizirali smo tudi konferenco Konferenc odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve COSAC in Forum mladih v Vzhodnem partnerstvu.

Vir in več informacij: Urad Republike Slovenije za mladino, 19. 1. 2022

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)