Otežen dostop do priložnosti mlade omejuje v družbenih, državljanskih in političnih vidikih življenja v skupnosti. Analiza učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji na državljanstvo in participacijo je na slovenskem vzorcu pokazala, da mladi z manj priložnostmi pred udeležbo na aktivnostih programa slabše ocenjujejo svoje poznavanje državljanskih dolžnosti, človekovih pravic in z njimi povezanih evropskih dokumentov v primerjavi z mladimi brez oteženega dostopa do priložnosti. Razlike v samoocenah se gibljejo okrog ene enote na petstopenjski lestvici.

Razlike se kažejo tudi v zanimanju za družbene in politične teme, ki je pri mladih z manj priložnostmi nižje. Nižje se mladi z manj priložnostmi ocenjujejo tudi v poznavanju načel predstavniške demokracije. Analiza anket je pokazala statistično značilne rezultate, kar omogoča posploševanje ugotovitev na celotno populacijo slovenskih udeležencev aktivnosti programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Več na to temo si lahko preberete tukaj.

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)