Na spletišču Evropske komisije, v rubriki Sporočila za medije je z 11. 7. 2019 objavljeno sporočilo (.pdf), da je Evropska komisija predlagala posodobitev pravne podlage Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) ter novi strateški inovacijski program za obdobje 2021–2027.

EIT je neodvisen organ EU, ustanovljen leta 2008, ki krepi inovacijsko zmogljivost Evrope. Danes sprejeta predloga bosta EIT uskladila z naslednjim programom EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021–2027) in uresničila zavezo Komisije glede nadaljnje krepitve inovacijskega potenciala Evrope. EIT bo s predlaganim proračunom v višini 3 milijard evrov, kar je 600 milijonov evrov oziroma 25 % več v primerjavi s sredstvi sedanjega strateškega inovacijskega programa (2014–2020), financiral dejavnosti obstoječih in novih skupnosti znanja in inovacij (SZI) ter podprl inovacijsko zmogljivost 750 visokošolskih institucij.

EIT trenutno podpira osem SZI, ki povezujejo podjetja, univerze in raziskovalna središča v čezmejna partnerstva. Cilji predlaganega strateškega inovacijskega programa za obdobje 2021–2027 so:

Krepitev regionalnega učinka skupnosti znanja in inovacij: EIT bo v prihodnje okrepil svoje mreže ter z razvojem regionalnih strategij obveščanja povezal še več visokošolskih institucij, podjetij in raziskovalnih organizacij. Izbira partnerjev za sodelovanje in priprava dejavnosti SZI bosta bolj vključujoči. Poleg tega bo EIT razvil povezave s strategijami pametne specializacije, pobudo EU, ki spodbuja gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, tako da posameznim regijam omogoča opredelitev in razvoj lastnih konkurenčnih prednosti.

Krepitev inovacijske zmogljivosti visokošolskega izobraževanja: EIT bo s finančnimi sredstvi, strokovnim znanjem in mentoriranjem podprl 750 visokošolskih institucij, da bodo lahko razvile gospodarske dejavnosti na svojem interesnem področju. Pri zasnovi in izvajanju dejavnosti se bo osredotočil zlasti na države z manjšo inovacijsko zmogljivostjo. Pri tem se bo oprl na uspešne politične pobude, kot je HEInnovate, brezplačno orodje za samoocenjevanje, namenjeno vsem vrstam visokošolskih institucij, ali okvir ocene regionalnega inovacijskega učinka, ki univerzam omogoča, da ocenijo, v kolikšni meri spodbujajo inovacije v svoji regiji.

Vzpostavljanje novih SZI: EIT bo vzpostavil dve novi SZI, in sicer na področjih, ki bosta najustreznejši glede na prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa. Prva nova SZI, ki naj bi začela delovati leta 2022, se bo osredotočala na kulturni in ustvarjalni sektor. Ta sektor ima velik potencial rasti in številne lokalne pobude ter je zelo privlačen za državljane in državljanke, poleg tega pa dopolnjuje obstoječih osem SZI. Prednostno področje druge nove SZI, ki naj bi začela delovati leta 2025, bo določeno pozneje.

Posodobljena uredba o EIT zagotavlja večjo pravno jasnost in usklajenost z okvirnim programom EU za raziskave in inovacije. Nova pravna podlaga prinaša tudi nov vitek in poenostavljen model financiranja EIT, zasnovan s ciljem učinkovitejšega spodbujanja dodatnih zasebnih in javnih naložb. Poleg tega bo okrepila strukturo upravljanja EIT.

Več…

(Skupno 105 obiskov, 1 današnjih obiskov)