Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v rubriki Javne objave z dne 27. 8. 2019 objavljeno Javno povabilo šolam za sodelovanje v projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«.

Rok za prijavo: 11. 9. 2019

Predmet javnega povabila je razvoj aplikativnih rešitev za zagotavljanje enovitega informacijskega sistema s centralno evidenco udeležencev izobraževanja in zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja ter predstavlja začetek celovitega razvoja informatizacije vzgojno-izobraževalnega procesa v šolah. V projektu bo potekala nadgradnja in razvoj informatizacije procesov za zagotavljanje funkcionalnosti in razbremenitve administrativnega dela pedagoškega in vodstvenega kadra v šolah ter priprava strokovnih podlag za spremembo zakonodaje, ki bo omogočala načrtovano upravljanje z osebnimi podatki v šolskem prostoru.

Namen javnega povabila je izbor desetih (10) razvojnih šol za sodelovanje v tem projektu. Razvojne šole bodo v projektu sodelovale pri razvoju in testiranju e-storitev ter pri testni verziji ne bodo obdelovale osebnih podatkov.

Več: MIZŠ, 28. 8. 2019

(Skupno 59 obiskov, 1 današnjih obiskov)