V okviru  Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) so ministri držav članic namreč potrdili pomembne politične dogovore o direktivi o ustreznih minimalnih plačah in direktivi o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb.

Nova pravila, ki še vedno zahtevajo uradno odobritev sozakonodajalcev, bodo zaščitila dostojanstvo dela in okrepila enakost spolov na trgu dela.

Države članice so se zavezale tudi h konkretnim ukrepom za podporo zelenim in digitalnim znanjem in spretnostim ter vseživljenjskemu učenju delavcev na podlagi priporočil Sveta o učenju za zeleni prehod in trajnostni razvoj ter o individualnih izobraževalnih računih in mikrokvalifikacijah.

Države članice so se s priporočilom za zagotovitev pravičnega in vključujočega prehoda na podnebno nevtralnost zavezale tudi, da bodo v središče zelenega prehoda postavile ljudi, kar med drugim vključuje spodbujanje kakovostnih delovnih mest, lajšanje prehoda med delovnimi mesti in podpiranje cenovno dostopnega dostopa do osnovnih storitev, pravičnega davčnega sistema, socialnih prejemkov ter socialnega varstva.

Vir in več informacij: Predstavništvo EK v Sloveniji, 17. 6. 2022 in Eur-lex, junij 2022

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)