Učitelji za svoje uspešno delo potrebujejo varno delovno okolje. V Sloveniji zaznavamo problematiko nasilja nad učitelji, ki ji posvečamo premalo pozornosti. Na dan učiteljev zato opozarjamo na potrebo po zaznavanju problemov in izboljšanju stanja.

Primerjalne raziskave z drugimi državami kažejo, da na polovici slovenskih šol ravnatelji zaznavajo verbalno nasilje učencev nad učitelji, na vsaki deveti šoli pa tudi fizično nasilje. Leta 2018 so zato opravili raziskavo med učitelji osnovnih in srednjih šol, ki bi pojasnila oblike in probleme reševanja nasilnih dogodkov nad učitelji. V študiji so odkrili, da besedno nasilje s strani učencev doživlja vsak peti učitelj v osnovni šoli in vsak sedmi učitelj v srednji šoli, fizično pa vsak petdeseti, najpogosteje na hodnikih šole med odmori. Vzroki so največkrat ocenjevanje in problemi medvrstniškega nasilja. Okoli tretjina učiteljev doživlja tudi pritiske odraslih na šoli, obrekovanje med sodelavci in prekomerne obremenitve z določenimi deli in nalogami s strani vodstva šole.

Vir in več informacij: Pedagoški inštitut, 5. 10. 2021

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)