V skladu s koledarjem NPZ so učenci 6. in 9. razreda v letu 2022 NPZ opravljali 4., 6. in 10. maja. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je dodatna informacija o znanju učencev ob koncu 6. oz. 9. razreda.

Na Državnem izpitnem centru so v sodelovanju s predmetnimi komisijami objavili opise dosežkov učencev 6. in 9. razreda na NPZ 2022. Opisi dosežkov vsebujejo grafične predstavitve dosežkov in kvalitativne opise znanj in zmožnosti, ki so jih učenci pokazali. Pri pripravi opisov se zgledujejo po mednarodnih raziskavah znanja, kakor so PISA, TIMSS in PIRLS.

Vir in več informacij: RIC, 28. 6. 2022

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)