Razprava o osnutku sprememb Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih je odpovedana, deležnike pa je NAKVIS zaprosila za pisne pripombe k predpisu.

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu se je seznanil s pozivom Visokošolskega sindikata Slovenije k umiku osnutka Minimalnih standardov za izvolitve. Prav tako se je seznanil z odgovorom agencije in se z njim strinja.

Ker se je javna razprava usmerila stran od vsebinskih elementov nameravanih sprememb Minimalnih standardov za izvolitve, jo je svet agencije začasno odložil z namenom, da se pripravi podrobna vsebinska analiza morebitnih učinkov in posledic, ki bi jih uvedba predlaganih sprememb Minimalnih standardov za izvolitve prinesla.

Celotno sporočilo: NAKVIS, oktober 2018

(Skupno 62 obiskov, 1 današnjih obiskov)