Svet agencije je na svoji 181. seji 20. 10. 2022 obravnaval in sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki natančneje določajo postopek njegovega dela.

Agencija je pripravila osnutek Samoevalvacijskega poročila agencije za obdobje 2020–2022. Samoevalvacijsko poročilo je pripravljeno kot podlaga za tretjo zunanjo presojo skupine strokovnjakov Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (ENQA). Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali zaposleni, člani sveta agencije in predstavniki zunanjih deležnikov. Rok za oddajo pripomb je petek, 4. 11. 2022.

Vir in več informacij: NAKVIS, 28. 10. 2022

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)