Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (NSKD) je kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije spomladi sprejel Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice 2018–2028 (.pdf).

Nova Strokovna priporočila uveljavljajo razvojno vizijo proaktivne knjižnice kot dejavnika razvoja lokalne skupnosti. Določajo okvir upravljanja splošne knjižnice, v katerem izpostavljajo strateško načrtovanje, knjižnične politike za posamezna področja delovanja, organiziranje, vodenje in vrednotenje delovanja. Uvajajo knjižnične vloge, ki določajo področja, kjer lahko splošna knjižnica pripomore k uresničevanju posameznikovih in družbenih ciljev, v skladu s potrebami lokalne skupnosti.

V sklopu priprave novih strokovnih priporočil je bila pripravljena tudi raziskava o doseganju Standardov za splošne knjižnice za obdobje 2005-2017. V njej je bilo ugotovljeno, da so splošne knjižnice v splošnem dosegle napredek, ki se kaže v boljši pokritosti prebivalcev, večjih zbirkah, večjem številu zaposlenih delavcev itn. Izpostavljene pa so razlike v razvitosti splošnih knjižnic in s tem tudi velike razlike v kakovosti knjižnične dejavnosti za prebivalce Slovenije.

Javna obravnava o predlogu novih Strokovnih standardov za specialne knjižnice bo trajala do 25. oktobra 2018.

Vir in celotni prispevek: MK, 24. 9. 2018 in 8. 10. 2018

(Skupno 322 obiskov, 1 današnjih obiskov)