Na podstrani Vlade RS so med 13. in 17. julijem 2021 objavljena sporočila za javnost o sklepih sej: vladnih odborov, 86. redna (docx) in 238. dopisna in 240. dopisna seja Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada se je seznanila s poročilom nadzora nad delom Javne agencije SPIRIT Slovenija
 • Vlada je izdala dopolnjeno Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Vlada je izdala spremembo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave
 • Sklenitev Pogodbe o financiranju inventariziranja (popisovanja), digitalizacije, digitalne hrambe in spletne dostopnosti dediščine javnosti
 • Sklep o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin v letu 2021, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
 • Sklep o uvrstitvi novega projekta 3340-21-0090 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na ZVKDS, V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024
 • Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade RS za demografijo
 • Vlada se je seznanila s Poročilom o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 2014–2020
 • Vlada je z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi
 • Vlada sprejela dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev Vlada sprejela dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev
 • Vlada sprejela Sedmo periodično poročilo RS o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
 • Sklep o imenovanju članov Sveta javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve
 • Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije
 • Vlada je na položaj generalnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo imenovala Tomislava Jurmana
 • Mag. Nataša Kranjc imenovana za generalno direktorico Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
 • Vlada določila izgled zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame
 • Vlada določila videz spominskega kovanca ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika
(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)