Osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami smo posredovali okrožnico šolam, z dodatnimi navodili za ravnanje ob epidemiji izbruha koronavirusa v Republiki Sloveniji. V njej so informacije o organiziranju nujnega varstva otrok.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odposlalo okrožnico za vrtce in varuhe na domu, ki jo je oblikovalo skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije. Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem 2020 zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok.

Vir: MIZŠ, 13. 3. 2020

(Skupno 52 obiskov, 1 današnjih obiskov)