5. oktobra v svetu obeležujemo svetovni dan učiteljev. V Sloveniji praznik pedagoških delavcev obeležimo s podelitvijo državnih nagrad na področju šolstva. Podeljujejo se od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa jih poznamo s sedanjim imenom.

Nagrado lahko prejme posameznik/ca, skupina, zavod ali druga organizacija s področja  predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnim poukom slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.
Podeliti je mogoče največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo. Nagrade se podeljujejo za izjemne dosežke na področju  vzgoje in izobraževanja ter za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Imenuje ga Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo. Vsako leto odbor objavi v sredstvih javnega obveščanja (Uradni list, spletne strani ministrstva) razpis za nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Podelitev nagrad poteka ob svetovnem dnevu učiteljev v začetku oktobra.

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva sestavljajo: dr. Ljubica Marjanovič Umek, predsednica, dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Vinko Logaj, mag. Ivan Lorenčič, Jelena Horvat, Božena Bratuž, mag. Jožica Frigelj, Nives Počkar in Andrej Grafenauer.

Letošnja podelitev nagrad Republike Slovenije bo na slovesnosti v Grand Hotelu Union (Miklošičeva 1), v četrtek, 4. oktobra 2018.

Slavnostni govornik na prireditvi bo minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Vir: MIZŠ, 25. 9. 2018

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)