Po skoraj šestih letih se je z 31. 10. 2022 zaključil razvojni projekt  NA-MA POTI (Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov). Posebnost projekta je njegova dolžina trajanja ter vključenost vzgojno-izobraževalnih zavodov po celotni vertikali, od vrtcev in osnovnih šol do srednjih šol. V projekt je bilo vključenih poleg Zavoda RS za šolstvo še sedem fakultet, 21 vrtcev, 39 osnovnih in 38 srednjih šol. Tako je v projektu sodelovalo preko 1400 strokovnih delavcev, posledično je bilo v dejavnosti za razvijanje naravoslovne, matematične in finančne pismenosti vključenih zelo veliko število otrok, učencev in dijakov po celotni izobraževalni vertikali.

Zapisani cilji v prijavnici projekta so bili doseženi. Razvojno delo je temeljilo na sedmih področjih, rezultati so že oz. še bodo objavljeni v Digitalni bralnici ZRSŠ NA-MA POTI. O objavah boste obveščeni preko družbenih omrežij Facebook NA-MA POTI ali Twitter NA-MA POTI.

Objavljeni so tudi posnetki, ki so jih predstavili na konferenci NA-MA POTI in so jih pripravili v sodelujočih vrtcih in šolah.

Pogled na prehojeno pot in vidike trajnosti projekta (.pdf) so predstavili tudi na konfernci projekta.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 28. 10. 2022

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)