Na spletišču MIZŠ je v rubrikah Osnovnošolsko izobraževanje in Srednješolsko izobraževanje z dne 10. 5. 2019 objavljeno Pojasnilo zavodom glede izplačil sredstev v letu 2019 za pospešitev izgradnje novih katalogov za delovanje v sistemu COBISS.

Na Konferenci šolskih knjižničarjev v Ljubljani, dne 8. 5. 2019, je bilo sproženo vprašanje, povezano z okrožnico MIZŠ z dne 24. 4. 2019, s katero ministrstvo sporoča, da bo v letu 2019 vsem vzgojno izobraževalnim zavodom, ki so jim bila v decembru 2019 odvzeta sredstva za pospešitev izgradnje novih katalogov za delovanje v sistemu COBISS, le-ta v letu 2019 povrnilo, ko bodo imeli v nov katalog vpisanega več kot 50 % knjižničnega gradiva. Na konferenci je bilo dodatno pojasnjeno, da gre za 50 % knjižničnega gradiva od obsega kot je predpisan z 18. členom še veljavnega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12). V primeru, da dejanska knjižnična zbirka ne dosega tega obsega, je kriterij, da je vpisano v COBISS več kot 50 % od dejanske zbirke.

(Skupno 87 obiskov, 1 današnjih obiskov)