V drugem letu delovanja projekta “Dijaki dijakom za varno mobilnost” vabimo šole k prijavi, ki bodo odprte do 10. februarja 2019.

Več informacij o projektu “Dijaki dijakom za varno mobilnost” in prijave lahko oddate pri koordinatorici projekta na Zavodu RS za šolstvo mag. Marti Novak.

Pogoj za prijavo v projekt je najmanj 5 prijavljenih dijakov 1. letnika, učitelj, ki koordinira delo kluba na šoli ter ravnatelj kot vodja projekta na šoli.

Cilji projekta so:

  • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
  • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
  • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
  • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
  • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
  • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
  • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Klub Dijaki za varno mobilnost je neformalna oblika povezovanja dijakov na šoli. Osnovni namen kluba je medsebojno povezovanje, izmenjava ter širjenje znanja in izkušenj.

Zavod RS za šolstvo je nosilec akcije in koordinira delo. Pripravlja in ureja stičišče (spletna učilnica: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9469) za sodelujoče partnerje in sodelujoče srednje šole, kar bo omogočalo pregled nad aktivnostmi akcije, informiranje in koordiniranje. Za dijake bo pripravil spletno okolje GDocs in GSites.

Vir: ZRSŠ, 25. 1. 2019

(Skupno 59 obiskov, 1 današnjih obiskov)