Komisija je 14. 1. 2022 objavila predlog priporočila Sveta o učenju za okoljsko trajnostnost. Cilj predloga je podpreti države članice, šole, visokošolske ustanove, nevladne organizacije in vse ponudnike izobraževanja, da bi učečim se lahko zagotovili znanje in spretnosti na področju trajnostnosti, podnebnih sprememb in okolja.

V objavljenem novem evropskem kompetenčnem okviru za trajnostnost, ki ga je objavilo Skupno raziskovalno središče, so opredeljene kompetence, potrebne za zeleni prehod, vključno s kritičnim mišljenjem, samoiniciativnostjo, spoštovanjem narave in razumevanjem učinka, ki ga imajo vsakodnevna dejanja in odločitve na okolje in svetovno podnebje.

Komisija poziva tudi k uporabi nacionalnih in evropskih sredstev za naložbe v trajnostno in zeleno infrastrukturo, usposabljanje, orodja in vire za povečanje odpornosti ter pripravo izobraževanja in usposabljanja za zeleni prehod.

Vir in več informacij: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, 14. 1. 2022

(Skupno 100 obiskov, 1 današnjih obiskov)