Nova študija o učinkih programa Evropske unije za študentske izmenjave Erasmus kaže, da imajo diplomanti z mednarodnimi izkušnjami precej boljši položaj na trgu dela.

Verjetnost, da bodo dolgotrajno brezposelni, je v primerjavi s tistimi, ki niso študirali ali se usposabljali v tujini, dvakrat manjša, pet let po zaključku študija pa jih je brezposelnih 23 % manj. Študenti na izmenjavi namreč med študijem in usposabljanjem v tujini ne razvijajo le strokovnega znanja, temveč tudi osebnostne lastnosti, ki so pri delodajalcih zelo cenjene. Raziskava kaže, da lahko program Erasmus pomaga razvijati strpnost, samozavest, sposobnost reševanja problemov, radovednost, poznavanje lastnih močnih in šibkih lastnosti ter odločnost.

Študenti lahko prek programa Erasmus v tujini opravljajo tudi pripravništvo. Pripravniki Erasmus so bolj podjetniško usmerjeni, desetina jih ustanovi svoje podjetje in več kot tri četrtine jih to načrtuje ali si to lahko predstavlja. Poleg tega program Erasmus ne daje samo več možnost za zaposlitev, temveč tudi širi njihova obzorja in bogati njihove družbene stike. 40 % izmed njih je po zaključku študija vsaj enkrat spremenilo državo prebivališča ali zaposlitve, kar je skoraj dvakrat več kot pri tistih, ki med študijem niso zapustili domače države.

S podporo javnih ali zasebnih sredstev je trenutno v tujini na študiju ali usposabljanju približno 10 % študentov iz EU, okoli 5 % pa jih prejema finančna sredstva iz programa. Z novim programom Erasmus+ bo v naslednjih sedmih letih (2014–2020) v tujino lahko odšlo 4 milijone ljudi, med njimi 2 milijona visokošolskih študentov in 300.000 zaposlenih v visokem šolstvu. V tem obdobju bo programu namenjenih skoraj 15 milijard evrov, kar je 40 % več kot prej.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-534_en.htm

VIR: Eurodesk, 24. 9. 2014

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)