Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravlja različne preventivne aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za okrepitev izvajanja prometno-vzgojnih vsebin, njihovo vključitev v vse ravni izobraževanja, zagotavljajo izvajanje programov po šolah tudi v sodelovanju z zunanjimi deležniki ter nudijo učiteljem strokovno in organizacijsko podporo. O vseh aktivnostih bodo vzgojno-izobraževalni zavodi obveščeni tudi preko občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V letošnjem letu so v okviru akcije Začetek šole pripravili tradicionalne aktivnosti, ki potekajo v teh dneh.

Na spletnih straneh in Portalu SPV najdete tudi informacije in opise aktivnosti, gradiva, aktualne novice posebej tudi za področje sodelovanja s šolami. V posebni rubriki Šole najdete tako predstavitve vseh prometno-vzgojnih programov in projektov, koristne informacije in kontakte.

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo skozi celotno šolsko leto kot nosilci na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajali prometno-vzgojne programe, v katere vabijo, da se vključite.

Poleg teh aktivnosti želijo, da bi se v letne delovne načrte in šolsko življenje prometna vzgoja za varno mobilnost dnevno vključevala, preko izvajanja različnih preventivnih aktivnosti, sodelovanja v projektih, organizacije prometnih dni v okviru dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti na temo varnosti v prometu itd.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 31. 8. 2022

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)